Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala Cestnú konferenciu 2024, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. a 20. marca 2024 v Bratislave. Zúčastnilo sa jej takmer 300 odborníkov z celého Slovenska a z Českej republiky, pôsobiacich v oblasti cestného staviteľstva a cestného hospodárstva. Delegáti konferencie predkladajú Závery, ktoré sú uvedené v prílohe.