V dňoch 26.-28. mája 2015 sa v Mikulove uskutoční Medzinárodný seminár „XVI. Dopravno-inžinierske dni“. Odbornými garantmi podujatia sú prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc. a Ing. Roman Nekula