"odborna-cinnost-cinnost-pobociek-pobocka-scs-pri-stavebnej-fakulte-zilinskej-univerzity-v-ziline"
Slovenská cestná spoločnosť

Predseda: Ing. Lukáš Ďuriš

Kontakt: lukas.duris@rc.uniza.sk