"odborna-cinnost-medzinarodna-spolupraca-madarsko"
Slovenská cestná spoločnosť

Stretnutie s maďarskou delegáciou (Liptovský Ján, 27.-28.6.2012)