V dňoch 21. – 22. marca 2017 sa v hoteli Holiday Inn v Bratislave uskutoční Cestná konferencia 2017 pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Árpada Érseka. Cieľom konferencie je informovať širokú odbornú verejnosť o aktuálnej situácii v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku. Pozornosť bude zameraná na financovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry, správu a údržbu cestných komunikácií, geotechniku a geosyntetiku v dopravnom staviteľstve.