Valné zhromaždenie konané dňa 12.4.2022 v Bratislave:Valné zhromaždenie vykonané hlasovaním per rollam vyhlásené 7.4.2021:Valné zhromaždenie vykonané hlasovaním per rollam vyhlásené 5.5.2020:Valné zhromaždenie konané dňa 11.4.2019 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 12.4.2018 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 6.4.2017 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 7.4.2016 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 9.4.2015 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 3.4.2014 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 4.4.2013 v Bratislave: Valné zhromaždenie konané dňa 12.4.2012 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 7.4.2011 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 8.4.2010 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 2.4.2009 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 1.4.2008 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 17.4.2007 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 18.4.2006 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 19.4.2005 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 15.4.2004 v Bratislave:Valné zhromaždenie konané dňa 27.3.2003 v Bratislave: