Revízna komisia SCS bola zvolená na valnom zhromaždení v roku 2022 na funkčné obdobie 2022-2025. V súčasnosti má 3 členov.

Ing. Ján Kravčák vAM Slovakia, s.r.o., Prešov jan.kravcak(a)vamslovakia.sk
Danka Kovačičová Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest kovacicova(a)armovna.sk
Ing. Marián Janík Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Turiec riaditel.sucmt(a)vuczilina.sk