Podujatia pre rok 2021
Dátum Miesto Názov
19. máj 2021 Virtuálna konferencia Seminár témy Svetových cestných kongresov PIARC
Podujatie organizované v spolupráci SCS a ČSS
2. - 3. jún 2021 Štrbské Pleso VII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií
Odborní garanti: Ing. Peter Hronský. Ing. Marián Viazanko, Ing. Imrich Molnár
29. - 30. jún 2021 Bratislava Cestná konferencia 2021
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
september 2021 Vysoké Tatry Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách
Odborní garanti: Ing. Ivan Dohnal, Ing. Daniela Čanigová
16. - 17. september 2021 Žilina Geosyntetika 2021
Odborný grarant: Prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
5. - 6. október 2021 Žilina Doprava v sídelných útvaroch
Odborný garant: Prof. Ing. Ján Čelko, PhD.
14. - 15. október 2021 Bardejovské kúpele XXV. ročník Dni slovenských cestárov
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
25. - 26. október 2021 Orechová Potôň Rodeo krajín V4
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
18. - 19. november 2021 Jasná XXVI. Seminár Ivana Poliačka
Odborní garanti: Ing. Andrea Zuzulová, PhD., Ing. Silvia Cápayová, PhD.

Archív