Podujatia pre rok 2024
Dátum Miesto Názov
19.-20. marec 2024 Bratislava Cestná konferencia 2024
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
22.-23. máj 2024 Mikulov (ČR) XXIV. Dopravno-inžinierske dni
Odborný garant: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
jún 2024 Šamorín Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií
Odborní garanti: Ing. Peter Hronský, Ing. Marián Viazanko
18.-.20. september 2024 Štrbské Pleso Bezpečnosť cestnej premávky .- BECEP 2024
Odborní garanti: Ing. Ivan Dohnal, Ing, Daniela Čanigová
2.-3. október 2024 Žilina Dopravná infraštruktúra v mestách
Odborný garant: prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
10.-11. október 2024 Pezinok XXVI. Dni slovenských cestárov
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
19.-20. november 2024 Jasná XXVIII. Seminár Ivana Poliačka
Odborný garant: doc. Ing. Andrea Zuzulová, PhD.

Archív