Noví členovia Predsedníctva SCS

Dňa 11. apríla 2024 sa v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie SCS. Prítomní delegáti si zvolili nové predsedníctvo na funkčné obdobie 2024 – 2027. Členmi predsedníctva sa stali:   Prof. Ing. Jan Čelko, CSc.  (Stavebná fakulta ŽU v Žiline) Ing. Ľuboš Ďurič (Ministerstvo dopravy SR) Ing. Jozef Fabian  (Sprava a údržba ciest Prešovského SK) Ing. Zuzana Fejesová (Slovenská cestná spoločnosť) Ing. Martin Chrappa (Doprastav, a.s.) Ing. Rudolf...

Závery z Cestnej konferencie 2024

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala Cestnú konferenciu 2024, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. a 20. marca 2024 v Bratislave. Zúčastnilo sa jej takmer 300 odborníkov z celého Slovenska a z Českej republiky, pôsobiacich v oblasti cestného staviteľstva a cestného hospodárstva. Delegáti konferencie predkladajú Závery, ktoré sú uvedené v prílohe.

Valné zhromaždenie SCS

Dňa 11. apríla 2024 sa v Hoteli APOLLO v Bratislave uskutoční Valné zhromaždenie SCS. Účasť je potrebné potvrdiť do 9.4.2024 na sekretariáte SCS mail: fabianova@cestnaspol.sk mobil: 0905 164 992

Účasť slovenských odborníkov v orgánoch PIARC, obdobie 2024-2027

     Názov Technického výboru PIARC Meno  a organizácia Pôsobenie    TV 1.2 Prínos ciest k ekonomickému a sociálnemu rozvoju Ján Čelko,  UNIZA Marek Drličiak,  UNIZA Člen korešpondent, Člen korešpondent TV 1.4 Plánovanie odolnosti cestnej siete – klimatické zmeny a iné hrozby Martin Samek,  Správa ciest BSK Matej Žilinský,  NDS a. s. ...

Mostárska modelárska súťaž 2024

Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž v modelovaní mostov s názvom "Mostárska modelárska súťaž 2024". Cieľom  súťaže  je  navrhnúť  a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Viac informácií nájdete v prílohe.

Konferencia o vede a technike

V areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave sa dňa 18. októbra uskutočnila konferencia s názvom „Slovensko v medzinárodných infraštruktúrach výskumu a vývoja“. Konferenciu pripravil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s MŠVVaŠ SR a Slovenskou akadémiou vied (SAV). Organizátori zabezpečili kvalitných prednášateľov z viacerých ústavov SAV, univerzitného prostredia i praxe. Na podujatí, ktoré moderoval pán Badánik z...

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 25. septembra 2023 nás navždy opustil čestný člen našej spoločnosti prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. Pán profesor bol jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej cestnej spoločnosti, jej prvý predseda a dlhoročný člen predsedníctva.   Česť jeho pamiatke!

Svetový cestné kongres 2023 Praha

„Praha 2023 - Spolu znovu na ceste“  je motto XXVII. Svetového cestného kongresu, ktorý sa po vyše päťdesiatich rokoch uskutoční opäť v Českej republike. Slovensko má tú česť byť spoluorganizátorom celosvetovo najväčšieho odborného podujatia cestárov.   V dňoch 2. – 6. októbra 2023 sa  v Prahe uskutoční XXVII.  Svetový cestný kongres 2023, ktorý organizuje Česká silniční společnost v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou. Na...

Cestná konferencia v Ostrave

V dňoch 13. a 14. júna sa uskutočnil v Ostrave jubilejný 30. ročník „Silniční konference (SK)“, ktorú usporiadala Česká silniční společnost.  Aj v tomto roku sa SK stretla s mimoriadnou pozornosťou odbornej verejnosti, keď sa na ňu prihlásilo viac ako 1000 delegátov a vyše 70 vystavovateľov. Na konferencii bol prítomný minister dopravy ČR, vedúci pracovníci investorských, projektových a zhotoviteľských organizácií. Na SK odznelo okrem moderovanej...

Bezpečnosť na cestách

Autoklub Slovensko zorganizoval v Bratislave dňa 25. mája 2023 konferenciu venovanú problematike bezpečnosti na cestách. Na pozvanie organizátora, ktorý v podmienkach SR, vykonáva pôsobnosť Európskej Charty bezpečnosti na cestách  (Slovenská cestná spoločnosť je členom od roku 2009) sa konferencie zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy SR, Ministerstva školstva SR,  Polície SR, účastníci Charty zo Slovenska a viacerí motoristickí novinári. Konferencia...