Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 25. septembra 2023 nás navždy opustil čestný člen našej spoločnosti prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. Pán profesor bol jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej cestnej spoločnosti, jej prvý predseda a dlhoročný člen predsedníctva.   Česť jeho pamiatke!

Cestná konferencia v Ostrave

V dňoch 13. a 14. júna sa uskutočnil v Ostrave jubilejný 30. ročník „Silniční konference (SK)“, ktorú usporiadala Česká silniční společnost.  Aj v tomto roku sa SK stretla s mimoriadnou pozornosťou odbornej verejnosti, keď sa na ňu prihlásilo viac ako 1000 delegátov a vyše 70 vystavovateľov. Na konferencii bol prítomný minister dopravy ČR, vedúci pracovníci investorských, projektových a zhotoviteľských organizácií. Na SK odznelo okrem moderovanej...

Bezpečnosť na cestách

Autoklub Slovensko zorganizoval v Bratislave dňa 25. mája 2023 konferenciu venovanú problematike bezpečnosti na cestách. Na pozvanie organizátora, ktorý v podmienkach SR, vykonáva pôsobnosť Európskej Charty bezpečnosti na cestách  (Slovenská cestná spoločnosť je členom od roku 2009) sa konferencie zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy SR, Ministerstva školstva SR,  Polície SR, účastníci Charty zo Slovenska a viacerí motoristickí novinári. Konferencia...

Seminár letnej údržby pozemných komunikácií

V dňoch 15. a 16. júna 2023 sa uskutoční VII. Seminár letnej údržby pozemných komunikácii. Miesto konania, hotel KORMORÁN, Šamorín – Čilistov. Podmienky účasti a program podujatia je uvedený v prílohách.

Cestná konferencia 2023

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 28. – 29. marca 2023 v hoteli TATRA v Bratislave najvýznamnejšie odborné podujatie v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva na Slovensku s názvom Cestná konferencia 2023. Záštitu nad konferenciou prijal minister dopravy SR Andrej Doležal a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. V rámci konferencie vystúpili s odbornými príspevkami zástupcovia Ministerstva dopravy SR, Zväzu stavebných...

VII. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií

V dňoch 15.-16. júna 2023 sa v Hoteli Kormorán (Šamorín) uskutoční VII. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií pod záštitou ministra dopravy SR Ing. Andreja Doležala. Viac informácií nájdete v prílohe.

Cestná konferencia 2023

Slovenská cestná spoločnosť organizuje v dňoch 28. – 29. marca 2023 v Bratislave najvýznamnejšie odborné podujatie v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva na Slovensku s názvom Cestná konferencia 2023. Záštitu nad podujatím prevzal minister dopravy SR Andrej Doležal a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Témami konferencie sú: -          Príprava, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry -          Správa,...

Geosyntetika 2023

V dňoch 09.-10. februára 2023 sa v Žiline uskutoční 14. ročník úspešnej konferencie Geosyntetika 2023.

XXVII. Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou

Tento rok sa v termíne 14. - 16. 11. uskutočnil už 27. ročník tradičného podujatia Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou, ktorý organizuje Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave spoločne so Slovenskou cestnou spoločnosťou a hlavným organizačným garantom Kongres STUDIO, spol. s r.o.. Po dlhšej dobe sme sa v počte takmer 130 účastníkov stretli osobne v prostredí hotela Grand**** Jasná v Nízkych Tatrách a aj v online priestore. ...

Súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu

Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu zameranú na oblasť cestného staviteľstva a hospodárstva. Najlepšia dizertačná práca bude ocenená cenou Slovenskej cestnej spoločnosti počas slávnostného otvorenia Cestnej konferencie 2023. Pravidlá súťaže a prihlášku nájdete v priložených súboroch.