Predsedníctvo SCS bolo zvolené valným zhromaždením dňa 11. apríla 2019. Funkčné obdobie členov predsedníctva SCS je 5 rokov.

Predseda    
Ing. Ján Šedivý, CSc. Slovenská cestná spoločnosť sedivy(a)cestnaspol.sk
Podpredsedovia    
prof. Ing. Ján Čelko, CSc. Žilinská univerzita v Žiline jan.celko(a)uniza.sk
Ing. Ján Záhradník Doprastav, a.s. jan.zahradnik(a)doprastav.sk
Členovia    
Ing. Ľuboš Ďurič Ministerstvo dopravy SR lubos.duric(a)mindop.sk
Ing. Jozef Fabian Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja fabian.jozef(a)sucpsk.sk
Ing. Zuzana Fejesová Slovenská cestná spoločnosť fejesova.rs(a)gmail.com
Ing. Juraj Furst Alfa 04, a.s. furst(a)alfa04.sk
Ing. Rudolf Janotka Slovenská správa ciest rudolf.janotka(a)ssc.sk
Ing. Marek Kozlay FAREL, s.r.o. mkozlay(a)farel.sk
Ing. Jozef Struhár CHS-GEO Servis, a.s. struhar(a)chsgeo.sk
doc. Ing. Andrea Zuzulová, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave andrea.zuzulová(a)stuba.sk