Individuálnym členom môže byť na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia každý pracovník cestného hospodárstva, alebo súvisiaceho, príbuzného, nadväzujúceho odboru a občan, ktorý sa chce podieľať na činnosti spoločnosti.

Prihlášku individuálneho člena SCS si môžete stiahnuť tu. Vyplnenú prihlášku zašlite poštou na adresu spoločnosti alebo mailom na fabianova@cestnaspol.sk.

doc. Ing. Katarína Bačová, CSc    Ing. Zoltán Béreš prof. Ing. Bystrík Bezák,PhD.  
     
doc. Ing. Viktor Borzovič             Ing. Ján Butkovský  Ing. Silvia Cápayová, PhD.
     
Ing. Ľubica Cígerová Ing. Ladislav Dudáš, PhD Ing. Ľuboš Ďurič 
     
Ing. Renáta Feriancová  Ing. Marián Hanták, CSc          Ing. Ladislav Hocman
     
Ing. Ján Hudec Ing. Marián Janík Ing. Milín Kaňuščák
     
Ing. Martin Kogel Ing. Jozef Kolivoška, CSc Ing. Marek Kozlay
     
Ing. Jozef Krajčovič, CSc Ing. Ján Kravčák Mgr. Ľudmila Kravčáková
     
Ing. Bohdan Kušvara  .Ing. Milan Kušvara Ing. Libor Ládyš
     
Ing. Radoslav Luka          doc. Ing. Ján Mandula, CSc.          Eva Mikletičová   
     
Ing. Ján Omasta      Ing. Matej Riecky          doc. Ing. Brigita Salaiová, CSc   
     
Ing. Tibor Schlosser, CSc  Ing. Dezider Szabo Ing. Ján Šedivý, CSc
     
Ing. Ján Štefík      Ing. Karol Štraus  Ing. Jakub Takács
     
Ing. Ján Tomko Ing. Miloslav Záhradník  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Súbory na stiahnutie: