Slovenská cestná spoločnosť bola opäť zaregistrovaná do zoznamu prijímateľov 2% z dane z príjmov. Preto sa aj tento rok môžeme uchádzať o podiel zo zaplatenej dane od fyzických aj právnických osôb.

Ako poukázať 2% z dane z príjmov SCS?

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Slovenská cestná spoločnosť
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 00683736
Sídlo: Koceľova 15, 821 08 Bratislava,

V prípade fyzickej osoby, resp. zamestnanca, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, je potrebné vyplniť priložené vyhlásenie, a do 30.4.2023 doručiť na príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska).

V prípade fyzickej osoby, ktorá si sama podáva daňové priznanie, je potrebné v príslušnej časti daňového priznania vyplniť vyššie uvedené údaje SCS. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v stanovenej lehote (zvyčajne do 31.3.) na príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska) a daň z príjmov zaplatiť takisto v stanovenej lehote.

V prípade právnickej osoby, je potrebné v príslušnej časti daňového priznania (časť IV) uviesť vyššie uvedené údaje SCS. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v stanovenej lehote (zvyčajne do 31.3.) na príslušný daňový úrad (podľa sídla spoločnosti) a daň z príjmov zaplatiť takisto v stanovenej lehote. 

Viac informácií nájdete na  www.rozhodni.sk, alebo získate na sekretariáte SCS:

Jozef Popelka, popelka@cestnaspol.sk; mobil: 0907 112 676

Súbory na stiahnutie: