Názov pobočky Predseda Kontakt
Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest Ing. Daniela Čanigová daniela.canigova(a)ssc.sk
Pobočka SCS pri Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Ing. Zuzana Menkeová zuzana.menkeova(a)ndsas.sk
Pobočka SCS na Žitnom ostrove Ing. Peter Hronský hronsky(a)cestami.eu
Pobočka SCS Východ Ing. Zuzana Fejesová fejesova.rs(a)gmail.com
Pobočka SCS pri METRO Bratislava, a.s. Ing. Alžbeta Dugasová alzbeta.dugasova(a)metroba.sk
Pobočka SCS pri Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline Ing. Lukáš Ďuriš lukas.duris(a)rc.uniza.sk