Seminár letnej údržby pozemných komunikácií

V dňoch 15. a 16. júna 2023 sa uskutoční VII. Seminár letnej údržby pozemných komunikácii. Miesto konania, hotel KORMORÁN, Šamorín – Čilistov. Podmienky účasti a program podujatia je uvedený v prílohách.

Cestná konferencia 2023

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 28. – 29. marca 2023 v hoteli TATRA v Bratislave najvýznamnejšie odborné podujatie v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva na Slovensku s názvom Cestná konferencia 2023. Záštitu nad konferenciou prijal minister dopravy SR Andrej Doležal a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. V rámci konferencie vystúpili s odbornými príspevkami zástupcovia Ministerstva dopravy SR, Zväzu stavebných...

VII. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií

V dňoch 15.-16. júna 2023 sa v Hoteli Kormorán (Šamorín) uskutoční VII. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií pod záštitou ministra dopravy SR Ing. Andreja Doležala. Viac informácií nájdete v prílohe.

Cestná konferencia 2023

Slovenská cestná spoločnosť organizuje v dňoch 28. – 29. marca 2023 v Bratislave najvýznamnejšie odborné podujatie v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva na Slovensku s názvom Cestná konferencia 2023. Záštitu nad podujatím prevzal minister dopravy SR Andrej Doležal a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Témami konferencie sú: -          Príprava, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry -          Správa,...

Geosyntetika 2023

V dňoch 09.-10. februára 2023 sa v Žiline uskutoční 14. ročník úspešnej konferencie Geosyntetika 2023.

XXVII. Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou

Tento rok sa v termíne 14. - 16. 11. uskutočnil už 27. ročník tradičného podujatia Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou, ktorý organizuje Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave spoločne so Slovenskou cestnou spoločnosťou a hlavným organizačným garantom Kongres STUDIO, spol. s r.o.. Po dlhšej dobe sme sa v počte takmer 130 účastníkov stretli osobne v prostredí hotela Grand**** Jasná v Nízkych Tatrách a aj v online priestore. ...

Súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu

Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu zameranú na oblasť cestného staviteľstva a hospodárstva. Najlepšia dizertačná práca bude ocenená cenou Slovenskej cestnej spoločnosti počas slávnostného otvorenia Cestnej konferencie 2023. Pravidlá súťaže a prihlášku nájdete v priložených súboroch.

Klubový deň ZSVTS

Dňa 24 . novembra, v rámci klubového dňa ZSVTS, sa uskutoční v Bratislave na Koceľovej prednáška firmy DELTECH o kamerových systémoch. Vstup voľný. Záujem o účasť potvrďte mailom na adresu E-mail: zsvts@zsvts.sk do 23.11.2022. Podrobnosti sú uvedené v prílohe.

Konferencia o elektromobilite

Dňa 7. novembra sa uskutočnila v areáli SAV v Bratislave konferencia s názvom „Elektromobilita na Slovensku – mobilita bez emisií“. Konferenciu pripravil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, ktorý na ňu pozval kvalitných prednášateľov z univerzitného prostredia i praxe. Na podujatí odznelo 7 prednášok a diskusia, ktorú moderoval viceprezident ZSVTS, pán Pavol Radič.  Autori príspevkov informovali účastníkov konferencie o súčasnom stave...

Mostárska modelárska súťaž 2023

Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž v modelovaní mostov s názvom "Mostárska modelárska súťaž 2023". Cieľom  súťaže  je  navrhnúť  a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Viac informácií nájdete v prílohe.