Konferencia o Zimnej údržbe ciest

19. marca 2021 sa uskutočnila on-line konferencia na tému „Zimná údržba ciest v Strednej Európe“. Organizátormi boli „Polski kongres drogowy“ (PKD) a PIARC. V úvode sa účastníkom prihovoril pán Zbigniew Kotlarek, prezident  PKD a v prvej prednáške pán Patrick Malléjacq, generálny tajomník PIARC.        Cieľom k...

Cestná mini konferencia v ČR

Dňa 15.2.2021 sa uskutočnila online „Silniční mini konference“, ktorú zorganizovala Česká silniční společnost v spolupráci s organizáciou SEKURKON z televízneho štúdia v Prahe. Prednášky a moderovaná diskusia vedúcich predstaviteľov Ministerstva dopravy ČR,  Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry a   Riaditeľstva ciest a d...

Opustil nás Ing. Štefan Škoda

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 12. februára 2021 vo veku 78 rokov navždy opustil náš čestný člen a dlhoročný predseda revíznej komisie Ing. Štefan Škoda.        Ing. Štefan Škoda sa narodil 19. januára 1943 v Levoči. Po skončení Vysokej školy dopravnej v Žiline pokračoval v postgraduálnom štúdiu na ...

Tunelové fórum v Poľsku

III. Medzinárodné tunelové fórum sa uskutočnilo v dňoch 3. a 4. februára 2021. Účastníci sa tentokrát nestretli naživo vo Wroclawi ako rok predtým, ale v online priestore. Organizátormi, spolu s Poľským kongresom drogowym (obdoba našej SCS) bol PIARC a ITA-AITES, dve medzinárodné inštitúcie s celosvetovou pôsobnosťou. Okrem poľských odborní...