Názov Technického výboru PIARC

Meno  a organizácia

Pôsobenie 

 

TV 1.2 Prínos ciest k ekonomickému a sociálnemu rozvoju

Ján Čelko,  UNIZA

Marek Drličiak,  UNIZA

Člen korešpondent,

Člen korešpondent

TV 1.4 Plánovanie odolnosti cestnej siete – klimatické zmeny a iné hrozby

Martin Samek,  Správa ciest BSK

Matej Žilinský,  NDS a. s.

Člen

Mladý profesionál

TV 2.4 Prevádzka cestnej siete a informačné technológie pre jej udržateľnosť

Andrea Kociánová,  UNIZA

Michal Zábovský, Syntelia s. r. o.

Člen korešpondent,

Člen korešpondent,

TV 3.3 Riadenie aktív

Ľuboš Remek,  UNIZA

Člen korešpondent

TV 4.1 Vozovky

Zsolt Boros, TPA (Strabag)

Eva Remišová,  UNIZA

Člen,

Člen korešpondent,

TV 4.2 Mosty

Viktor Borzovič, STU BA,

Peter Paulík,  STU BA

Člen korešpondent,

Člen korešpondent,

Výbor pre terminológiu

Adela Mifkovič.  NDS a. s.

Člen korešpondent,