Slovenská cestná spoločnosť otvára nový kurz neakreditovaného vzdelávacieho programu Cestné staviteľstvo a hospodárstvo – Normy a asfaltové vozovky.

Účastnícky poplatok je stanovený vo výške 58 EUR na jedného účastníka. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 20.2.2019 na e-mailovú adresu: csh@cestnaspol.sk alebo poštou na adresu Slovenská cestná spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.

Symbol

Kód

Názov modulu – náplň predmetov

Počet hodín

Miesto a dátum konania

NAV

NAV 2020

NORMY A ASFALTOVÉ VOZOVKY (NAV)

1. Normy na asfaltové vozovky

2. Technológie údržby a mikrokoberce

3. Technológie asfaltových vozoviek (materiály, zmesi)

4. Rozprava

6

Žilinská univerzita v Žiline

24.2.2020