Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporadúva v roku 2017 v Žiline už jubilejný 10. ročník konferencie s názvom GEOSYNTETIKA 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. - 17. februára 2017 na pôde SvF Žilinskej univerzity v Žiline a jej zameranie je orientované na využitie geosyntetických materiálov a prvkov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách.

Toto významné podujatie pripravujú spoločne Katedra geotechniky a Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva SvF UNIZA v spolupráci s profesijnými organizáciami združujúcimi výskumníkov, projektantov, staviteľov pracujúcich v tejto oblasti.

Záštitu nad konferenciou prevzali Slovenská pobočka Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS), Slovenská geosyntetická spoločnosť, SKSI, ŽSR a Slovenská cestná spoločnosť.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke  http://svf.uniza.sk/geosyntetika2017/