V dňoch 22. až 24. 9.2021 sa uskutočnilo v Horšovskom Týne pracovné stretnutie predsedníctiev Českej silniční společnosti a Slovenskej cestnej spoločnosti. Aj napriek tomu, že sa rokovania nezúčastnili všetci členovia predsedníctva SCS, jeho účastníci absolvovali bohatý odborný program. Rokovanie bolo zamerané najmä na prípravu XXVII. Svetového cestného kongresu v Prahe a výmenu informácií o príprave a realizácii významných projektov cestnej infraštruktúry v oboch krajinách. Odborný program bol doplnený o prehliadku významných miest českej histórie v Juhozápadných Čechách. Viacej informácií o stretnutí bude uverejnených v Spravodaji SCS č.2/2021.