Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci s Katedrou dopravných stavieb STU v Bratislave, Slovenskou cestnou spoločnosťou ZSVTS - Odborná sekcia Cestné staviteľstvo, Slovenskou komorou stavebných inžinierov SKSI a Kongres Studio Vás pozývajú na XXIV. seminár Ivana Poliačka. Podujatie sa uskutoční dňa 20. - 22. novembra 2019 v Hoteli Grand, Jasná, Nízke Tatry. Témou podujatia je Tlmenie účinkov klimatických zmien na pozemné komunikácie. Viac informácií nájdete v prílohe.