← Späť na kalendár

Dopravná infraštruktúra v mestách

4. - 5. október 2022, Žilina

Odborný garant: prof. Ing. Ján Čelko, PhD.