← Späť na kalendár

Seminár Témy Svetových cestných kongresov PIARC (Abu Dhabi, Praha)

24. apríl 2020, Uherské Hradište

Odborní garanti: podujatie organizované v spolupráci SCS a ČSS