← Späť na kalendár

Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií

7. - 8. jún 2022, Štrbské Pleso

Odborní garanti: Ing. Peter Hronský, Ing. Marián Viazanko