← Späť na kalendár

XXI. Dopravno-inžinierske dni

27. - 28. máj 2020, Mikulov (ČR)

Odborní garanti: podujatie organizované v spolupráci SCS a ČSS