Predseda: Ing. Peter Hronský

Kontakt: hronsky@cestami.eu