Spoločné zasadnutie zástupcov Slovenskej cestnej spoločnosti a České silniční společnosti

8.-9.9.2005 - Praha, Trnice, Chlumec

Na spoločnom zasadnutí sa zástupcovia oboch partnerských spoločností vzájomne informovali o súčasných a plánovaných aktivitách svojich spoločností, o súčasnej situácii a štrukturálnych zmenách v cestnom hospodárstve oboch krajín. Zároveň boli prerokované otázky ďalšej spolupráce oboch spoločností v budúcnosti. Súčasťou stretnutia bola aj technická exkurzia v rámci ktorej sa uskutočnila návšteva informačného centra diaľnice D8 a prehliadka technicky veľmi zaujímavých stavieb diaľnice D8, konkrétne úsekov Lovosice - Řehlovice, Trmice - štátna hranica ČR/SRN.