Stretnutie s maďarskou delegáciou (Vysoké Tatry, 25. - 26.6.2008)

V dňoch 25.-26.6.2008 sa v Novom Smokovci uskutočnilo stretnutie členov predsedníctva SCS s partnermi z maďarskej spoločnosti Magyar Útugyi Társaság (MAUT). Cieľom stretnutia bolo vzájomne sa informovať o aktuálnej situácii, štruktúre a činnosti odborných spoločností a o svojich plánoch odborných podujatí.

Prerokované boli tieto témy:
európske technické normy a ich implementácia,
bezpečnosť dopravy a aktivity cestnej spoločnosti v tejto oblasti,
správa a prevádzka cestných mostov – technická evidencia, prehliadky, hospodárenie s mostami,
kontrola kvality pri výstavbe cestných komunikácií – systém kvality,
PPP projekty a zavádzanie mýtneho systému.

V rámci programu stretnutia sa uskutočnila aj technická exkurzia a prehliadka stavby úseku diaľnice vo Svite, výstavbu ktorého zabezpečuje Doprastav a.s. Tu boli účastníci podrobne informovaní o technických aspektoch stavby a o jej financovaní. Obojstranne bol vyjadrený záujem pokračovať ešte intenzívnejšie v spolupráci a každoročne striedavo organizovať tieto užitočné bilaterálne stretnutia zástupcov partnerských spoločností zo Slovenska a Maďarska.

Súbory na stiahnutie: