Stretnutie s maďarskou delegáciou (Žilina, 5.6.2007)

V rámci spolupráce so zahraničnými partnermi – najmä zo susedných krajín - sa dňa 5.6.2007 uskutočnilo v súvislosti s účasťou maďarských kolegov na konferencií mostárov v Dolnom Kubíne rokovanie zástupcov predsedníctva SCS a MAÚT na ŽUŽ v Žiline.

Rokovania sa zúčastnili:
za SCS
- Samuel Jelínek
- Katarína Zgútová
- tlmočníčka - Zuzana Vyskočová (pobočka SCS pri SSC)
za MAÚT
- Kolozsi Gyula – vedúci delegácie, člen predsedníctva MAÚT a vedúci sekcie pre mosty
- Karkus János
- Sitku László
- Kerékgyárto Attila

V rámci programu boli zástupcami SCS a MAÚT prerokované nasledovné témy:
- bezpečnosť cestnej premávky (Európska charta), bezpečnosť na mostoch a bezpečnostný audit
- problematika zabezpečenia správy a prevádzky na regionálnych cestách
- správa a prevádzka mostov (evidencia, hospodárenie s mostami)
- plán činnosti SCS a MAÚT, vzájomná spolupráca

MAÚT existuje už 13 rokov, má 250 firemných členov, 300 individuálnych členov. MAÚT sa zaoberá spracovávaním technických noriem a predpisov, spracovávaním odborných stanovísk a posudkov, zmluvných podmienok na dodávku prác - tendrová dokumentácia, prezentáciou svojej činnosti a výsledkov práce v mesačne vydávaných bulletínoch, ročných správach a príležitostných publikáciách. Spolupracuje s holandskými partnermi, Slovinskom, Rakúskom a Nemeckom, rozvíja spoluprácu so Srbskom a Chorvátskom.

Organizuje konferencie, semináre a odborné podujatia, vydáva propagačné materiály, organizuje Cestárske dni s predpokladanou účasťou cca 600 účastníkov (september 2007 – Debrecín)

Kontaktovanie predstaviteľov a 1.stretnutie na najvyššej úrovni SCS a MAÚT zorganizuje sekcia mostov MAÚT zastúpená G. Kološim ešte v roku 2007, kde sa má dohodnúť dlhodobá spolupráca v oblasti činnosti.
V rámci sprievodného programu bola pobočkou SCS pri SSC zabezpečená exkurzia na stavbu diaľničných mostov na považí s odborným výkladom, ktorý podal Ing. Maťaščík z Alfa 04 s.r.o.

Bol získaný prísľub na pomoc pri zorganizovaní odbornej exkurzie na stavby ciest a mostov v Maďarsku a tiež na návštevu cestárskeho múzea v Kiskorosi.

Tlmočenie zástupcov zabezpečovali: Z. Vyskočová a J. Karkus.

Stretnutie a rokovanie zástupcov SCS a MAÚ prebehlo v priateľskej atmosfére a je dobrým základom na ďalšie vzájomné kontakty a rokovania.

V D.Kubíne: 6.6.2007
S. Jelínek