Autoklub Slovensko zorganizoval v Bratislave dňa 25. mája 2023 konferenciu venovanú problematike bezpečnosti na cestách. Na pozvanie organizátora, ktorý v podmienkach SR, vykonáva pôsobnosť Európskej Charty bezpečnosti na cestách  (Slovenská cestná spoločnosť je členom od roku 2009) sa konferencie zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy SR, Ministerstva školstva SR,  Polície SR, účastníci Charty zo Slovenska a viacerí motoristickí novinári.

Konferencia ponúkla príspevky na tému „Mladí vodiči“ a „Dopravná výchova na školách“ spolu s medzinárodnou výmenou skúseností s odborníkmi z Rakúska a Českej republiky. V príspevkoch účastníkov konferencie bola hodnotená bezpečnosť na cestách/nehodovosť v SR z rôznych aspektov.  Súčasťou programu bola aj panelová diskusia na tému „Ako spoločne zefektívniť prevenciu a bezpečnosť na cestách pre všetkých“.  Závery a odporúčania konferencie budú zverejnené na webovej stránke  Autoklubu Slovensko neskôr.