Slovenská cestná spoločnosť organizuje v dňoch 28. – 29. marca 2023 v Bratislave najvýznamnejšie odborné podujatie v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva na Slovensku s názvom Cestná konferencia 2023. Záštitu nad podujatím prevzal minister dopravy SR Andrej Doležal a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Témami konferencie sú:
-          Príprava, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry
-          Správa, prevádzka a údržba cestných komunikácií
-          Technický rozvoj v cestnom staviteľstve a hospodárstve

V rámci slávnostného otvorenia konferencie bude odovzdaná Cena SCS za najlepšiu dizertačnú prácu. Súčasťou programu je aj vyhodnotenie Mostárskej modelárskej súťaže.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa on-line na stránke organizačného garanta spoločnosti ANKOV group, s.r.o.  www.ankov.sk