V dňoch 13. a 14. júna sa uskutočnil v Ostrave jubilejný 30. ročník „Silniční konference (SK)“, ktorú usporiadala Česká silniční společnost.  Aj v tomto roku sa SK stretla s mimoriadnou pozornosťou odbornej verejnosti, keď sa na ňu prihlásilo viac ako 1000 delegátov a vyše 70 vystavovateľov. Na konferencii bol prítomný minister dopravy ČR, vedúci pracovníci investorských, projektových a zhotoviteľských organizácií. Na SK odznelo okrem moderovanej diskusie viac ako 40 odborných prednášok a uskutočnili sa 4 odborné exkurzie. Významným bodom programu bola informácia o príprave Svetového cestného kongresu v Prahe.  Konferencii bude venovaný neskôr článok v Silničnom obzore a Spravodaji SCS.