Dňa 24 . novembra, v rámci klubového dňa ZSVTS, sa uskutoční v Bratislave na Koceľovej prednáška firmy DELTECH o kamerových systémoch. Vstup voľný. Záujem o účasť potvrďte mailom na adresu E-mail: zsvts@zsvts.sk do 23.11.2022.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe.