Dňa 11. apríla 2024 sa v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie SCS. Prítomní delegáti si zvolili nové predsedníctvo na funkčné obdobie 2024 – 2027. Členmi predsedníctva sa stali:

 

Prof. Ing. Jan Čelko, CSc.  (Stavebná fakulta ŽU v Žiline)

Ing. Ľuboš Ďurič (Ministerstvo dopravy SR)

Ing. Jozef Fabian  (Sprava a údržba ciest Prešovského SK)

Ing. Zuzana Fejesová (Slovenská cestná spoločnosť)

Ing. Martin Chrappa (Doprastav, a.s.)

Ing. Rudolf Janotka  (Slovenská správa ciest)

Ing. Ján Šedivý, CSc.  (Slovenská cestná spoločnosť)

Ing. Mojmír Štefanec (VÁHOSTAV-SK, a.s.)

Ing. Ján Záhradník  (Slovenská cestná spoločnosť)

Ing. Ivica Zemánková (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.)

doc. Ing. Andrea Zuzulová, PhD. (Stavebná fakulta STU v Bratislave)

 

Za predsedu SCS bol opätovne zvolený Ing. Ján Šedivý, CSc. a podpredsedami sa stali prof. Ing. Ján Čelko, CSc. a Ing. Ján Záhradník.