Zastúpenie: Michal Zábovský (ČK),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 30.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce.

Ďalšie rokovanie, Ľubľana, Slovinsko, jún 2020

Uskutočnilo sa viacero webinárov v mesiacoch marec až máj 2020. Bol z nich spracovaný  abstrakt k problematike opatrení v doprave voči Covid -19.

Dve on-line stretnutia (03 a 06/2021). Riešila sa účasť na kongrese v Calgary a previazanosť s problematikou TV 2. Snaha o previazanosť bezpečnosti s technologickými riešeniami.