V dňoch 15. a 16. júna 2023 sa uskutoční VII. Seminár letnej údržby pozemných komunikácii. Miesto konania, hotel KORMORÁN, Šamorín – Čilistov. Podmienky účasti a program podujatia je uvedený v prílohách.