S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 25. septembra 2023 nás navždy opustil čestný člen našej spoločnosti prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.

Pán profesor bol jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej cestnej spoločnosti, jej prvý predseda a dlhoročný člen predsedníctva.

 

Česť jeho pamiatke!