Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu zameranú na oblasť cestného staviteľstva a hospodárstva. Najlepšia dizertačná práca bude ocenená cenou Slovenskej cestnej spoločnosti počas slávnostného otvorenia Cestnej konferencie 2023.

Pravidlá súťaže a prihlášku nájdete v priložených súboroch.