„Praha 2023 - Spolu znovu na ceste“  je motto XXVII. Svetového cestného kongresu, ktorý sa po vyše päťdesiatich rokoch uskutoční opäť v Českej republike. Slovensko má tú česť byť spoluorganizátorom celosvetovo najväčšieho odborného podujatia cestárov. 

 V dňoch 2. – 6. októbra 2023 sa  v Prahe uskutoční XXVII.  Svetový cestný kongres 2023, ktorý organizuje Česká silniční společnost v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou. Na celosvetovo najväčšie odborné podujatie je registrovaných viac ako 4200 delegátov zo 120 krajín.

Delegáti kongresu, okrem bohatého odborného programu a sprievodnej výstavy, sa prostredníctvom technických exkurzií, ale aj pred a po kongresových aktivít budú môcť zoznámiť aj s výnimočnými dopravnými stavbami, bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom Českej republiky a Slovenskej republiky. V priestore spoločného Česko-Slovenského pavilónu, ktorý bude dominovať sprievodnej výstave, bude priestor na prezentovanie slovenských subjektov pôsobiacich v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku. Slovenska cestná spoločnosť sa bude na výstave prezentovať samostatným stánkom v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR a iniciatívou BECEP Bezpečnosť cestnej premávky.

Kongres sa bude zaoberať širokou škálou otázok súvisiacich s cestnou infraštruktúrou a cestnou dopravou na celom svete. Prináša aj nové témy, ako napr. možnosti využívania autonómnych vozidiel,  zabezpečenie ochrany dopravnej infraštruktúry proti kybernetickým útokom, uhlíková neutralita, umelá inteligencia, podpora startupov a technického vzdelávania a podobne.