III. Medzinárodné tunelové fórum sa uskutočnilo v dňoch 3. a 4. februára 2021. Účastníci sa tentokrát nestretli naživo vo Wroclawi ako rok predtým, ale v online priestore. Organizátormi, spolu s Poľským kongresom drogowym (obdoba našej SCS) bol PIARC a ITA-AITES, dve medzinárodné inštitúcie s celosvetovou pôsobnosťou. Okrem poľských odborníkov, veľmi zaujímavé prezentácie pripravili prednášatelia celkom zo 7 krajín. Organizátorom sa podarilo predstaviť v 5 tematických okruhoch (technológie výstavby tunelov, tunely pod vodou, faktory ovplyvňujúce bezpečnosť v tuneloch, výstavba a prevádzka tunelov) celkom 23 prednášateľov. Na konferenciu sa zaregistrovalo až 200 účastníkov z 15 krajín Európy, ale aj Austrálie. Podujatie sa konalo  pod záštitou ŠT Ministerstva dopravy Poľska a GR Riaditeľstva ciest a autostrád Poľska.