Podskupina „Dopravné modelovanie a prognóza pre ekonomické analýzy“

Zastúpenie: Ján Čelko (ČK), Marek Drličiak (MP),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 5.-7.2.2020,  bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce.

Ďalšie rokovanie Rím, Taliansko 5.-6. november 2020

 

On-line rokovanie  15.04.2020 venované problematike Covid-19, ďalšie rokovanie v rámci podskupiny “Modelovanie dopravy a prognóz pre prípravu ekonomických analýz“ on-line 5.- 6.11., venované prípadovým štúdiám, oba s účasťou SR (Prof. Čelko)

Rozdelený na dve podskupiny; Podskupina A – spolupráca pri analýze možností zberu dát pre dopravný model na základe detektorov (SR predložila návrh 17.6.2021).
Dňa 21.4.2021 účasť na medzinárodnom webináre PIARC o Správe ciest.

Skupina A - pre dopravné modelovanie a prípravu dát pre CBA. Skupina B - pre ekonomické analýzy a tvorbu CBA. On-line stretnutie oboch skupín bolo v dňoch 16.-17.11.2021 s účasťou zástupcov SR. Hodnotenie práce skupiny B bolo veľmi dobré, skupina A, v dôsledku slabšieho vedenia, zatiaľ nesplnila očakávanie. Pre skupinu A boli prijaté požiadavky na tvorbu prípadovej štúdie v oblasti dopravného plánovania a prípravu dát pre procesy ekonomického zhodnotenia.