Podskupina „Dopravné modelovanie a prognóza pre ekonomické analýzy“

Zastúpenie: Ján Čelko (ČK), Peter Schlosser (ČK), Marek Drličiak (MP),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 5.-7.2.2020,  bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce.

Ďalšie rokovanie Rím, Taliansko 5.-6. november 2020

 

On-line rokovanie  15.04.2020 venované problematike Covid-19, ďalšie rokovanie v rámci podskupiny “Modelovanie dopravy a prognóz pre prípravu ekonomických analýz“ on-line 5.- 6.11., venované prípadovým štúdiám, oba s účasťou SR (Prof. Čelko)