Podskupina TV 1.3.1 „Najlepšia prax vo financovaní cestnej infraštruktúry“
Podskupina TV 1.3.2 „Vplyv nových pohonných jednotiek na stratégiu financovania“
Podskupina TV 1.3.3 „Štandardizácia obstarávania“

Zastúpenie: Ľuboš Durič (Č), Ján Kocák (ČK),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 6.-7.2.2020,  účasť zo SR pán Durič; Bol prijatý plán práce.  Podskupina TV 1.3.1 zbiera a analyzuje prípadové štúdie.

Termín a miesto ďalšieho  rokovania neboli určené;