Podskupina TV 2.1.2 „Integrovaný dopravný systém, multimodalita“

Zastúpenie: Tibor Schlosser (ČK), Marek Braniš (MP),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 22.-24.1.2020,  bez účasti zástupcu SR.

Ďalšie informácie neboli dodané