Zastúpenie: 

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 22.-24.1.2020,  bez účasti zástupcu SR

Ďalšie informácie neboli dodané

 

Videokonferencia v dňoch 16.- 20.11.2020, spresnenie plánu práce, cieľov a stratégií, zber prípadových štúdií, bez účasti SR;