Zastúpenie: Andrea Zuzulová (ČK),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR.

Ďalšie informácie neboli dodané