Podskupina 4.1.1, „Recyklované cestné vozovky“

Zastúpenie: Zsolt Boros (Č), Silvia Cápayová (ČK),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 13.-14.2.2020,  účasť zo SR pán Boros; Bol prijatý plán práce,  Požiadavka na spracovanie príspevku na 11.Medzinárodnú konferenciu ICMPA o riadení prínosov vozoviek. 

Ďalšie rokovanie Chicago, USA, august 2020.

Účasť na videokonferencii 15.-19.10.2020, propagácia skúsenosti zo Slovenska vo vybraných  technológiách stavby vozoviek (Ing. Boros);

On-line rokovanie 22. až 26.3.2021 s účasťou SR. Rokovalo sa o Téme 4.1.1 Recyklované vozovky, Téme 4.1.4 Opatrenia na zlepšenie odolnosti vozoviek (s príspevkom SR), Téme 4.1.5 Uhlíková stopa cestných vozoviek (aktualizácia starších dokumentov s príspevkom SR).

On-line rokovanie sa uskutočnilo v dňoch 27.9.- 1.10.2021. Prebehla diskusia k pripravovaným materiálom. K téme 4.1,1 „Recyklované vozovky – zbierka prípadových štúdií použitia recyklovaných materiálov vo vozovkách„; k téme 4.2.1 „Inovatívne vozovky – stratégia údržby a opráv“ prispela aj SR príspevkom “automatické zariadenia“; k téme 4.1.3 „Monitorovanie ciest na podklade veľkých dát“; k téme 4.1.4 „Opatrenia pre zlepšenie odolnosti vozoviek“ prispela prípadovou štúdiou aj SR; k téme 4.1.5 „Uhlíková stopa“ dokument ukončený.