Podskupina 4.2.2, „Skúmanie príčin  porúch nosných konštrukcií mostov a technológie ich opráv"

Zastúpenie: Viktor Borzovič (ČK), Jozef Ištoňa (ČK),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 12.-14.2.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce

Ďalšie rokovanie Vina del Mar, Chile, november 2020

 

Video konferencia 16.- 20.11.2020, práca v podskupinách „Súdne inžinierstvo pre poruchy stavieb“ a „Nové rehabilitačné materiály a technológie“, zber prípadových štúdií a príprava dotazníkov, účasť SR (Doc. Borzovič);