Podskupina 4.2.2, „Skúmanie príčin  porúch nosných konštrukcií mostov a technológie ich opráv"

Zastúpenie: Viktor Borzovič (ČK)

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 12.-14.2.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce

Ďalšie rokovanie Vina del Mar, Chile, november 2020

 

Video konferencia 16.- 20.11.2020, práca v podskupinách „Súdne inžinierstvo pre poruchy stavieb“ a „Nové rehabilitačné materiály a technológie“, zber prípadových štúdií a príprava dotazníkov, účasť SR (Doc. Borzovič);

On-line rokovanie v dňoch 24. až 28.5.2021, s účasťou SR dňa 24. a 25.5. Zastúpenie v podskupine „ Súdne inžinierstvo pre poruchy stavieb“ (SR spracovala prípadovú štúdiu „Most v Kurimanoch“), v podskupine „Nové rehabilitačné materiály a technológie“ (SR spracovala prípadovú štúdiu „Rekonštrukcia mosta cez priehradu Ružín“) 

 

Uskutočnilo sa on-line rokovanie v dňoch 18.-21. 1.2022 s účasťou nášho zástupcu, ktorý pôsobí v skupine 4.2.2  „Súdne inžinierstvo pre poruchy stavieb“ a skupine 4.2.4 „Nové rehabilitačné materiály a technológie“. ˇÚčastníci schválili zber informácií dvomi dotazníkmi.

„Databáza mostov podľa jednotlivých krajín“ a „Opatrenia na zvýšenie odolnosti proti klimatickým zmenám“ Predmetom rokovania bolo aj posúdenie  príspevkov na kongres v Calgary.

Formy ďalšieho rokovania TV v roku 2022 budú posúdené neskôr (Čile, Španielsko alebo on-line). Boli diskutované témy pre Svetový cestný kongres v Prahe.