Zastúpenie: Peter Hajduček (ČK),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 12.-14.2.2020, účasť zo SR pán Hajduček; Bol prijatý plán práce, Plánované rokovanie apríli 2020 v Rakúsku bolo zrušené kvôli Covid 19,

Termín a miesto ďalšieho  rokovania neboli určené

 

Pôsobenie v podskupine „Vplyv nových pohonných systémov na prevádzku a bezpečnosť tunelov“ Videokonferencia 5.6. s účasťou SR, 30.10. 2020 bez účasti SR;