Obdobie 2020-2023

Rada Svetovej cestnej asociácie na rokovaní v októbri 2019 rozhodla o zriadení 17 TV, 5 PS, výboru pre terminológiu a výboru pre cestnú štatistiku. Slovensko nominovalo 19 odborníkov v pozíciách člen (Č), člen korešpondent (ČK) alebo mladý profesionál (MP) celkom do 12 TV alebo PS. V tabuľke nižšie je uvedené označenie týchto odborných orgánov a ich názov. Tie v ktorých pôsobia odborníci zo Slovenska sú zvýraznené tučným písmom.

TV 1.1

Výkon správy ciest

TV 1.2

Plánovanie cestnej infraštruktúry a dopravy pre ekonomický a sociálny rozvoj

TV 1.3

Financovanie a obstarávanie prác

TV 1.4

Klimatické zmeny a odolnosť cestnej siete

TV 1.5

Riadenie katastrof

PS 1.1

Dobre pripravené projekty

PS 1.2

HDM-4

TV 2.1

Mobilita v mestách

TV 2.2

Dostupnosť a mobilita vo voľnej krajine

TV 2.3

Nákladná doprava

TV 2.4

Prevádzka cestnej siete/ITS

PS 2.1

Nová mobilita a jej dopad na cestnú infraštruktúru a dopravu

TV 3.1

Bezpečnosť cestnej premávky

TV 3.2

Zimná údržba

TV 3.3

Riadenie aktív

TV 3.4

Environmentálna udržateľnosť cestnej infraštruktúry a dopravy

PS 3.1

Cestná infraštruktúra a zabezpečenie dopravy

TV 4.1

Vozovky

TV 4.2

Mosty

TV 4.3

Zemné práce

TV 4.4

Tunely

PS 4.1

Normy pre projektovanie ciest

 

Výbor pre terminológiu

 

Výbor pre cestnú štatistiku