Dňa 12.4.2022 o 14:00 v hoteli Apollo sa bude konať Valné zhromaždenie Slovenskej cestnej spoločnosti.