V súlade s plánom odborných podujatí Slovenskej cestnej spoločnosti sa uskutoční v dňoch 4. a 5. júna 2024 v hoteli Turiec, Martin odborné podujatie „VIII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií“.  Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na aktuálnu problematiku zimnej prevádzky a údržby ciest na Slovensku a v okolitých krajinách. Viac informácií o podmienkach účasti na seminári je na adrese https://www.kamiseminar.sk/slu/.