Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala Cestnú konferenciu 2022, ktorá sa konala v dňoch 21.- 22.6.2022 v Bratislave. Zúčastnilo sa jej takmer 200 odborníkov z celého Slovenska, pôsobiacich v oblasti cestného staviteľstva a cestného hospodárstva. Závery z konferencie nájdete tu.